Писалка за диабет

От: М** А** Зададен на: 20/02/2024   Отговорен на: 20/02/2024

Въпрос

Здравейте Въпросът ми е писалката за диабет заплащат ли се от здравната каса

Отговор

НЗОК заплаща медицински изделия за приложение в извънболничната помощ, които са включени в Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. 
Посоченият списък се съставя след  провеждане на ежегодна процедура по определяне на  групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която НЗОК заплаща за тях, и се публикува на интернет страницата на НЗОК в рубрика "Медицински изделия и диетични храни"  - подрубрика "Медицински изделия и диетични храни, прилагани в извънболничната медицинска помощ". 
Инсулиновите писалки не фигурират в горепосочения списък.

 

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии