Доплащане на лекарство

От: М** С** Зададен на: 20/02/2024   Отговорен на: 20/02/2024

Въпрос

Здравейте! Приемам Copaxone 40mg от година и половина. Диагностицирана с МС. Последният ми протокол е в сила от 06.02.2024г. и при вземане на медикамента от аптеката ми поискаха 250лв. доплащане, тъй като не се покриват от НЗОК. Искам да знам това вярно ли е? Или е станала някаква грешка?

Отговор

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща лекарствени продукти за домашно лечение, които са включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Компетентният орган, който включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък (ПЛС), утвърждава и регистрира цените им, както и определя нивото им на заплащане (реимбурсиране) е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (Националния съвет), към министъра на здравеопазването.
Всеки месец Националният съвет извършва актуализации в ПЛС, съгласно който НЗОК плаща лекарствени продукти за домашно лечение. На всяко 1-во и 16-о число НЗОК задължително публикува на сайта си актуализирани списъци (в рубрика  „Лекарства и аптеки", подлинк „ Списъци с лекарствени  продукти”), за да могат гражданите да правят справки, както за включени лекарствени продукти в Списъка, за отпаднали такива, така и за промяната на цените им (която е към намаление или увеличение) към датата на проверката.
Търговецът на дребно (аптеката) отпуска лекарствения продукт на цена, не по-висока от утвърдената цена в Приложение №1 на ПЛС, а НЗОК има задължение да заплаща стойността, отбелязана в колона „Ниво на заплащане“ на ПЛС.
В колона „Търговец на едро” или „Търговец на дребно” е стойността на лекарствения продукт, в колона „Ниво на заплащане” е отбелязана стойността, която НЗОК заплаща, а разликата между тях е стойността, която пациентът трябва да заплати.
Конкретно  лекарственият продукт Copaxone Solution for injection 40 mg/ml - 1 ml х 3, с  международно непатентно наименование (INN) Glatiramer acetate,  e включен в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък.  В колона „Ниво на заплащане (стойност)“ на Списъка за лекарствения продукт  е  посочено – 250,06 лв., в колона „Търговец на едро“  - 433,75 лева, а пациентът следва да доплаща не повече от 183,69 лева.
В Списъка с INN Glatiramer acetate e включен лекарствен продукт за лечение на заболяването  Множествена склероза и който е референтен за групата и е напълно безплатен за пациента.
Доплащането от пациента за лекарствения продукт Copaxone Solution for injection с НЗОК код LF 243 се налага, в резултат на прилагане на вътрешно рефериране между лекарствените продукти в разглежданото INN.
Съгласно действащата нормативна уредба, при предписване на лекарствени продукти е необходимо лекарят да информира здравноосигуреното лице относно това дали лекарственият продукт се заплаща напълно или частично от НЗОК, както и дали има лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование с по-ниска цена, съответно заплащан напълно или частично от НЗОК.
Справка дали конкретен лекарствен продукт се заплаща от НЗОК и за какво заболяване  може да се направи  и чрез електронната услуга на НЗОК „ТЪРСЕНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК“ (https://services.nhif.bg/references/lists/medicine.xhtml). Услугата е ориентирана към здравноосигурените лица, като предоставя актуална информация  за заплащаните от НЗОК, към момента на справката, лекарствени продукти/медицински изделия и храни за специални медицински изделия.
Търсенето  може да се извърши по няколко критерия:
-  категория лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
-  търговско име – в полето може да въведат ключови думи за търсене на лекарства по търговско наименование;
-  АТС код на лекарствения продукт – прави връзка с таблиците с АТС кодове и международно непатентно наименование на лекарствата;
-  МКБ код – прави връзка с таблиците с МКБ кодове и списък с диагнозите.
Резултатите, които се извеждат  при тази справка  са : диагнози, АТС код,  международно непатентно наименование, НЗОК код, търговско име, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, брой в  опаковка, стойност, заплащана  от НЗОК и начин на предписване.

 

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии