Клинична пътека 72.1

От: Р** Д** Зададен на: 18/02/2024   Отговорен на: 20/02/2024

Въпрос

След като клинична пътека 72.1 се покрива от НЗОК, защо следва пациентът да заплаща така за нея в болница?

Отговор

От въпроса не става ясно каква "такса" имате предвид. Ако става дума за заплащане на потребителска такса за болничен престой, тя е по 5.80 лв. - сума, е определена с постановление на Министерския съвет - за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (освен ако лицата не са освободени от нея).  
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в болницата с назначаване на два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.
В някои клинични пътеки е отбелязано, че има скъпоструващи медицински изделия, които НЗОК не заплаща (ако такива са необходими при лечението). В КП №72.1 напр. изрично е отбелязано, че НЗОК не заплаща Сет за лигиране еднократен, Игла ендоскопска еднократна, Клипси за ендоскопска хемостаза.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии