phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Планово лечение в друга държава от ЕС

« Назад

Правила за дейността на комисията в „Централно управление на Националната здравноосигурителна каса“ и за реда за разглеждане на искания за издаване на разрешение за получаване на подходящо лечение извън държавата – членка по пребиваване и за разглеждане на искания за издаване на предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция (Е 112)

Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи да получат формуляр за провеждане на планово лечение в ЕС – формуляр S2

Заявление за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване в ЕС - формуляр S2

Декларация/ declaration при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС за сметка на НЗОК - формуляр S2