phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка със запитвания от редица медии до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за изнесените в публичното пространство данни от управителя на институцията – д-р Дечо Дечев, за девиации в стойността на фактурираните към касата от лечебните заведения за болнична помощ лекарствени продукти за лечение на онкозаболявания, извън цените на клиничните пътеки, с INN (международно непатентно наименование) Пеметрексед и пределните цени, определени от Съвета по цени и реимбурсиране в Позитивния лекарствен списък, предоставяме следната информация:


Във връзка с промяна в реда на финансиране на лекарствения продукт Спинраза (от реда, по който го е заплащал Фондът за лечение на деца, към общия ред, заплащан от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), здравната институция е създала необходимата организация, както следва:


Днес, 10.01.2020 г., управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев е изпратил до г-жа Мариета Фидосиева, изпълнителен продуцент на Сутрешния блок на НОВА ТВ, следното писмо:


Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Дечо Дечев, е изпратил писмо до министъра на здравеопазването: