phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Уведомяваме Ви, че поради профилактика на Информационните системи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 18:00 часа на 18 септември 2020 г. до 08:00 часа на 21 септември 2020 г. е възможно да има прекъсвания във връзката до системите. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила 33 720 лв. за 562 одобрени за заплащане изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначени с бланка МЗ-НЗОК № 4 от лекар специалист, работещ по договор с НЗОК, за периода 01.04.2020 г. - 31.07.2020 г. Изследванията, назначени от районните здравни инспекции с бл. МЗ-НЗОК № 4А за същия период са 10 841, като за тях касата е заплатила 650 460 лв. Според Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022, НЗОК е сключила договор за извършване на изследването „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, с 39 лаборатории, определени със Заповед на министъра на здравеопазването. В таблицата по-долу публикуваме конкретните данни.


По повод журналистически интерпретации на публикувана информация на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплатени от институцията суми за лечение на здравноосигурени пациенти с COVID-19, за периода 1 март – 23 август 2020 г., заявяваме следното:


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика Лекарства/За договорните партньори на НЗОК/ За притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти или на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/146 , е публикувана Покана за предоставяне на предложения за отстъпки за 2020 г. за лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето. За да изтеглите правилата, прочетете пълния текст на новината.