phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 480 легла за активно лечение към 22 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 439; незаетите легла за активно лечение са 25 041.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 570 легла за активно лечение към 15 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 015; незаетите легла за активно лечение са 24 555.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 505 легла за активно лечение към 08 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 033; незаетите легла за активно лечение са 29 472.


Днес, 10 май 2022 г., бе подписан Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности (НРД за ДД) за 2020-2022 г. Договорът беше подписан от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и приподписан от министъра на здравеопазването.


Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на НЗОК, в рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Медицински изделия и диетични храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели“, е публикувана покана за участие в процедурата по съставяне на нов списък по чл. 18, ал. 2 от Наредба № 10/2009 г. с приложени образци на документи за участие.