phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Уведомяваме Ви, че поради профилактика на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 18:00 часа на 21 февруари 2020 г. до края на деня на 23 февруари 2020 г. е възможно да има прекъсвания във връзката до системата. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


На официалната интернет страница на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на медицински изделия“ са публикувани следните документи:


Във връзка със запитвания от страна на пациентски организации, свързани с нормативната промяна в НАРЕДБА № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания правим следните разяснения


Поради профилактика на здравния портал на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от 17:00 часа на 14 февруари 2020 г. до края на деня на 16 февруари 2020 г., е възможно да има прекъсвания във връзката.   НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


Новият Национален рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020 – 2022 г. отразява настъпилите промени в нормативната база, както и увеличението на средствата в бюджета на НЗОК за 2020 г.