phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На свое заседание на 14 май 2018 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие информация за изпълнение на плана за разпределение на средствата за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност по Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.


По повод тиражираната информация за искане на доплащане на медицинското изделие TAVI, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното: НЗОК има сключени договори с шест лечебни заведения за болнична медицинска помощ, които поставят на нуждаещи се пациенти медицинското изделие транскатетърна аортна клапа TAVI.


Във връзка с текст в сайта Clinica.bg, озаглавен първоначално „Втори вот на недоверие заради медицинските изделия“, публикуван повторно с променено заглавие „Още недоволни заради медицинските изделия“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за пореден път подчертава, че няма починали пациенти поради невъзможност да доплатят за необходимите им медицински изделия.


Във връзка с извършена спешна съвместна проверка от контрольори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК), както и поради повишения медиен интерес към случая на починалата болна в УСБАЛССЗ “Св. Екатерина“, Ви информираме следното:


Във връзка с журналистически материали в печатните и в електронните медии, както и със сигнали от пациентски организации за болна, починала поради невъзможност да доплати цената на необходимото й медицинско изделие „Транскатетърна аортна клапа“, както и за други пациенти, чийто живот е застрашен поради липса на средства – според медиите, информираме следното: