phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 21.12.2021 (776,06KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец декември 2021 г.
Дата: 25.11.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (120,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (113,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (30,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец септември 2021 г.
Дата: 24.08.2021 (114,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец септември 2021 г.
Дата: 24.08.2021 (30,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец август 2021 г.
Дата: 26.07.2021 (121,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец август 2021 г.
Дата: 26.07.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за м. юли 2021 г.
Дата: 24.06.2021 (121,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец юли 2021 г.
Дата: 24.06.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец юни 2021 г.
Дата: 26.05.2021 (121,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец юни 2021 г.
Дата: 26.05.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец май 2021 г.
Дата: 26.04.2021 (113,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец май 2021 г.
Дата: 26.04.2021 (30,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец април 2021 г.
Дата: 25.03.2021 (113,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец април 2021 г.
Дата: 25.03.2021 (30,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец март 2021 г.
Дата: 01.03.2021 (113,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец март 2021 г.
Дата: 01.03.2021 (37,50KB)