phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на аптеки за месец юли 2020 г.
Дата: 25.06.2020 (119,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец юли 2020 г.
Дата: 25.06.2020 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за месец юни 2020 г.
Дата: 22.05.2020 (118,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец юни 2020 г.
Дата: 22.05.2020 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за месец май 2020 г.
Дата: 27.04.2020 (118,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец май 2020 г.
Дата: 27.04.2020 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за месец април 2020 г.
Дата: 24.03.2020 (118,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец април 2020 г.
Дата: 24.03.2020 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за месец март 2020 г.
Дата: 26.02.2020 (117,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец март 2020 г.
Дата: 26.02.2020 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за месец февруари 2020 г.
Дата: 27.01.2020 (117,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец февруари 2020 г.
Дата: 27.01.2020 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за месец януари 2020 г.
Дата: 30.12.2019 (118,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец януари 2020 г.
Дата: 30.12.2019 (37,50KB)


xls График за отчитане на аптеки м. декември
Дата: 26.11.2019 (118,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за м. декември
Дата: 26.11.2019 (37,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 18.04.2019 (55,50KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 09.04.2019 (117,11KB)


xls График за отчитане на аптеки
Дата: 25.09.2019 (118,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП
Дата: 25.09.2019 (37,50KB)