phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (119,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец май 2022 г.
Дата: 21.04.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец април 2022 г.
Дата: 24.03.2022 (119,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец април 2022 г.
Дата: 24.03.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (120,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец март 2022 г.
Дата: 28.02.2022 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец февруари 2022 г.
Дата: 25.01.2022 (120,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец февруари 2022 г.
Дата: 25.01.2022 (37,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК-18.01.2022 г.
Дата: 17.01.2022 (49,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК-12.01.2022 г
Дата: 11.01.2022 (42,50KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК-11.01.2022 г
Дата: 10.01.2022 (47,00KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медецински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.
Дата: 06.01.2022 (45,00KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец януари 2022 г.
Дата: 23.12.2021 (120,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец януари 2022 г.
Дата: 23.12.2021 (37,50KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ ( обнародван в ДВ бр.109 от 21.12.2021 г.)
Дата: 21.12.2021 (776,06KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец декември 2021 г.
Дата: 25.11.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (120,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец ноември 2021 г.
Дата: 25.10.2021 (37,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори аптеки за месец октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (113,50KB)


xls График за отчитане на договорните партньори БМП за месец октомври 2021 г.
Дата: 24.09.2021 (30,00KB)