phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. август 2021 г.
Дата: 29.07.2021 (444,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори на аптеки за м. юли 2021 г.
Дата: 25.06.2021 (443,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори на аптеки за м. юни 2021 г.
Дата: 26.05.2021 (444,00KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. май 2021 г.
Дата: 26.04.2021 (443,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. април 2021 г.
Дата: 25.03.2021 (443,50KB)


xls График за отчитане на договорни партньори аптеки за м. февруари 2021 г.
Дата: 25.01.2021 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. януари 2021 г.
Дата: 23.12.2020 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. декември 2020 г.
Дата: 25.11.2020 (441,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. ноември 2020 г.
Дата: 26.10.2020 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. октомври 2020 г.
Дата: 25.09.2020 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. септември 2020 г.
Дата: 26.08.2020 (439,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. юли 2020 г.
Дата: 25.06.2020 (437,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. юни 2020 г.
Дата: 22.05.2020 (438,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. май 2020 г.
Дата: 27.04.2020 (438,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. март 2020 г.
Дата: 25.02.2020 (438,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. февруари 2020 г.
Дата: 27.01.2020 (438,50KB)


xls График за отчитане на аптеки м. януари 2020 г.
Дата: 30.12.2019 (438,50KB)


xls График за отчитане на аптеки м. декември
Дата: 26.11.2019 (430,00KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (25,50KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (510,06KB)