phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Вашият въпрос беше успешно изпратен.

Вашите данни ще бъдат използвани с цел обработване на подаденото от Вас запитване, извършване на справка по въпроси, свързани с осъществяването на медицинската и дентална помощ, заплащана от НЗОК, и установяване на връзка с Вас. За да получите допълнителна информация как и защо обработваме вашите лични данни, моля посетете секцията „Защита на личните данни“ на нашия интернет сайт
В текста при задаването на въпроса не следва да посочвате лична информация като имена, ЕГН, адрес и др. Обръщаме внимание, че ако запитването съдържа лични данни на потребителя, ще се счита, че той е дал съгласието си за предоставяне на публичен достъп до тях.
НЗОК запазва правото си да не публикува въпроси, които съдържат информация и за трети лица, включително имена и адреси на практиките на договорни партньори на НЗОК: общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, лечебни заведения за болнична помощ, аптеки. За подаване на сигнали и жалби с придружаваща документация използвайте електронния адрес: [email protected].
CAPTCHA код