phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА