phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

zip Документи, свързани с годишно счетоводно приключване на 2012 г.
Дата: 19.07.2013 (1 277,31KB)


zip Документи, свързани с годишно счетоводно приключване на 2011 г.
Дата: 20.07.2012 (2 225,32KB)


zip Документи, свързани с годишно счетоводно приключване на 2010 г.
Дата: 14.09.2011 (389,28KB)


pdf Решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Дата: 10.12.2010 (181,75KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Дата: 27.01.2010 (162,72KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Дата: 27.01.2010 (86,01KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Дата: 27.01.2010 (85,63KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Дата: 27.01.2010 (85,21KB)