phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Годишен отчет на НЗОК за 2006 година
Дата: 26.01.2010 (1 001,19KB)


pdf Годишен отчет на НЗОК за 2004 година
Дата: 26.01.2010 (783,95KB)


pdf Годишен отчет на НЗОК за 2003 година
Дата: 26.01.2010 (2 388,49KB)


pdf Годишен отчет за дейността на НЗОК за 2001 г.
Дата: 14.05.2015 (16 578,07KB)


pdf Решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Дата: 10.12.2010 (181,75KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Дата: 27.01.2010 (162,72KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Дата: 27.01.2010 (86,01KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Дата: 27.01.2010 (85,63KB)


pdf Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Дата: 27.01.2010 (85,21KB)