phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

doc Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Дата: 04.07.2008 (188,50KB)


doc Наредба № 6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри
Дата: 07.03.2001 (37,00KB)


doc Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
Дата: 25.09.2007 (115,50KB)


doc Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Дата: 13.05.2008 (79,50KB)


rtf Наредба № 22 от 14.10.2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
Дата: 11.11.2008 (51,14KB)