phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец юли 2020 - окончателен
Дата: 01.09.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец юли 2020 г. - чужди средства
Дата: 01.09.2020 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец юли 2020 г. - европейски средства
Дата: 01.09.2020 (1 429,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.07.20
Дата: 01.09.2020 (67,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.07.2020
Дата: 01.09.2020 (129,50KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.06.20
Дата: 01.09.2020 (67,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.06.2020
Дата: 01.09.2020 (128,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2020 - окончателен
Дата: 01.09.2020 (1 846,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2020 - Европейски средства
Дата: 01.09.2020 (1 429,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2020 - чужди средства
Дата: 01.09.2020 (1 384,50KB)


xls Отчет за месец юни 2020 г. - предварителен
Дата: 20.07.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец юни 2020г. - чужди средства
Дата: 20.07.2020 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец юни 2020 г. - европейски средства
Дата: 20.07.2020 (1 428,50KB)


xls Отчет за месец 05.2020 - окончателен
Дата: 18.06.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец 05.2020 - чужди средства
Дата: 18.06.2020 (1 389,00KB)


xls Отчет за месец 05.2020- европейски средства
Дата: 18.06.2020 (1 428,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.05.2020
Дата: 18.06.2020 (131,50KB)


xls Отчет за разходите за COVID-19 м.05.2020
Дата: 18.06.2020 (66,00KB)


xls Отчет за месец април 2020 - окончателен
Дата: 22.05.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец април 2020 г. - предварителен
Дата: 15.05.2020 (1 850,00KB)