phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец октомври 2020 г. - европейски средства
Дата: 16.11.2020 (1 429,00KB)


xls Отчет за месец октомври 2020г. - чужди средства
Дата: 16.11.2020 (1 385,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.10.20
Дата: 16.11.2020 (76,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.10.2020
Дата: 16.11.2020 (130,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2020- окончателен
Дата: 09.11.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец септември 2020 г. - предварителен
Дата: 13.10.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец септември 2020 г. - чужди средства
Дата: 13.10.2020 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец септември 2020 г. - европейски средства
Дата: 13.10.2020 (1 428,50KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.09.20
Дата: 13.10.2020 (61,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.09.2020
Дата: 13.10.2020 (134,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец август 2020 г. - окончателен
Дата: 21.09.2020 (1 851,00KB)


xls Отчет за месец август 2020г. - предварителен
Дата: 21.09.2020 (1 851,00KB)


xls Отчет за месец август 2020 г. - чужди средства
Дата: 21.09.2020 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец август 2020 г. - европейски средства
Дата: 21.09.2020 (1 429,00KB)


xls Отчет за месец юли 2020 - окончателен
Дата: 01.09.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец юли 2020 г. - чужди средства
Дата: 01.09.2020 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец юли 2020 г. - европейски средства
Дата: 01.09.2020 (1 429,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.07.20
Дата: 01.09.2020 (67,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.07.2020
Дата: 01.09.2020 (129,50KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.06.20
Дата: 01.09.2020 (67,50KB)