phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец януари 2021 - окончателен
Дата: 09.03.2021 (1 846,00KB)


xls Отчет за месец януари 2021 г. - предварителен
Дата: 12.02.2021 (1 838,00KB)


xls Отчет за месец януари 2021 г. - чужди средства
Дата: 12.02.2021 (1 377,50KB)


xls Отчет за месец януари 2021 г. - европейски средства
Дата: 12.02.2021 (1 421,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.01.2021
Дата: 12.02.2021 (128,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.01.21
Дата: 12.02.2021 (83,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец декември 2020 - окончателен
Дата: 09.03.2021 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец декември 2020 г. - предварителен
Дата: 12.02.2021 (1 853,50KB)


xls Отчет за месец декември 2020 г. - чужди средства
Дата: 12.02.2021 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец декември 2020 г. - европейски средства
Дата: 12.02.2021 (1 429,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.12.2020
Дата: 12.02.2021 (130,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.12.20
Дата: 12.02.2021 (61,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.11.2020
Дата: 21.12.2020 (130,50KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.11.20
Дата: 21.12.2020 (61,00KB)


xls Отчет за месец ноември 2020 г. - окончателен
Дата: 21.12.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец ноември 2020 г. - предварителен
Дата: 21.12.2020 (1 851,00KB)


xls Отчет за месец ноември 2020 г. - чужди средства
Дата: 21.12.2020 (1 385,00KB)


xls Отчет за месец ноември 2020 г. - европейски средства
Дата: 21.12.2020 (1 429,00KB)


xls Отчет за месец октомври 2020 г. - окончателен
Дата: 21.12.2020 (1 851,00KB)


xls Отчет за месец октомври 2020 г.- предварителен
Дата: 16.11.2020 (1 851,00KB)