phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за мeсец септември 2016 година окончателен
Дата: 02.11.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец септемри 2016 година предварителен
Дата: 12.10.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2016 година - окончателен
Дата: 26.09.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2016 година
предварителен отчет преди отчет на МФ
Дата: 10.09.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2016 година окончателен
Дата: 22.08.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2016 година предварителен
Дата: 12.08.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2016 година окончателен
Дата: 12.08.2016 (1 403,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2016 окончателен
Дата: 12.08.2016 (1 399,00KB)


xls тримесечен отчет за месец юни 2016 г. предварителен
Дата: 27.07.2016 (1 402,50KB)


xls отчет за месец юни 2016 предварителен
Дата: 27.07.2016 (1 407,50KB)


xls отчет за месец май 2016
Дата: 04.07.2016 (1 412,00KB)


xls Отчет за мeсец април 2016 година
Дата: 04.07.2016 (1 411,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2016
Дата: 16.05.2016 (1 398,50KB)


xls Отчет за мeсец март 2016 година
Дата: 16.05.2016 (1 410,50KB)


xls отчет за месец февруари 2016 година
Дата: 25.03.2016 (1 410,50KB)


xls отчет за месец януари 2016 година
Дата: 25.03.2016 (1 407,50KB)


xls отчет за месец декември 2015 година
Дата: 25.03.2016 (1 256,00KB)


xls отчет за месец ноември 2015 година
Дата: 05.02.2016 (1 254,00KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2015 година
Дата: 12.12.2015 (1 252,50KB)


xls Отчет за мeсец септември 2015 година
Дата: 11.11.2015 (1 252,50KB)