phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за мeсец февруари 2017 година - окончателен
Дата: 22.03.2017 (1 417,00KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2017година - предварителен
Дата: 15.03.2017 (1 408,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2017 година - окончателен
Дата: 15.03.2017 (1 409,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2017година-предварителен
Дата: 14.02.2017 (1 404,50KB)


xls Отчет за мeсец декември 2016 година-предварителен
Дата: 14.02.2017 (1 419,00KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2016 година - окончателен
Дата: 21.12.2016 (1 415,50KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2016 - предварителен
Дата: 15.12.2016 (1 415,50KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2016 година - окончателен
Дата: 29.11.2016 (1 415,00KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2016 година предварителен
Дата: 14.11.2016 (1 404,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец септември 2016 година окончателен
Дата: 02.11.2016 (1 401,00KB)


xls Отчет за мeсец септември 2016 година окончателен
Дата: 02.11.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец септемри 2016 година предварителен
Дата: 12.10.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2016 година - окончателен
Дата: 26.09.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2016 година
предварителен отчет преди отчет на МФ
Дата: 10.09.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2016 година окончателен
Дата: 22.08.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2016 година предварителен
Дата: 12.08.2016 (1 403,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2016 година окончателен
Дата: 12.08.2016 (1 403,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2016 окончателен
Дата: 12.08.2016 (1 399,00KB)


xls тримесечен отчет за месец юни 2016 г. предварителен
Дата: 27.07.2016 (1 402,50KB)


xls отчет за месец юни 2016 предварителен
Дата: 27.07.2016 (1 407,50KB)