phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Тримесечен отчет за месец септемри -окончателен
Дата: 13.11.2017 (1 416,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2017-предварителен
Дата: 30.10.2017 (1 420,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2017-средства ЕС
Дата: 30.10.2017 (936,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2017-чужди средства
Дата: 30.10.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец септември 2017година предварителен
Дата: 13.10.2017 (1 471,00KB)


xls Отчет за мeсец август 2017година -чужди средства
Дата: 13.10.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2017година окончателен
Месечен отчет към 31.08.17 г. на НЗОК
Дата: 02.10.2017 (1 514,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2017година чужди средства
Месечен отчет на НЗОК към 31.08.17 -чужди средства
Дата: 02.10.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец август 2017година - средства ЕС
Месечен отчет на НЗОК към 31.08.17 - средства ЕС
Дата: 02.10.2017 (936,00KB)


xls Отчет за мeсец юли 2017година окончателен
Дата: 16.08.2017 (1 513,00KB)


xls Отчет за мeсец юли 2017година средства ЕС
Дата: 10.08.2017 (936,00KB)


xls Отчет за мeсец юли 2017година чужди средства
Дата: 10.08.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2017година предварителен
Дата: 10.08.2017 (1 513,00KB)


xls Тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година окончателен
Дата: 08.08.2017 (1 420,50KB)


xls Тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година предварителен
Дата: 02.08.2017 (1 416,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година-чужди средства
Дата: 02.08.2017 (936,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година - средства ЕС
Дата: 02.08.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2017година предварителен
Дата: 02.08.2017 (1 419,00KB)


xls Отчет за мeсец юни 2017 година-чужди средства
Дата: 02.08.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2017 година-средства ЕС
Дата: 02.08.2017 (936,00KB)