phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за мeсец април 2016 година
Дата: 04.07.2016 (1 411,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2016
Дата: 16.05.2016 (1 398,50KB)


xls Отчет за мeсец март 2016 година
Дата: 16.05.2016 (1 410,50KB)


xls отчет за месец февруари 2016 година
Дата: 25.03.2016 (1 410,50KB)


xls отчет за месец януари 2016 година
Дата: 25.03.2016 (1 407,50KB)


xls отчет за месец декември 2015 година
Дата: 25.03.2016 (1 256,00KB)


xls отчет за месец ноември 2015 година
Дата: 05.02.2016 (1 254,00KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2015 година
Дата: 12.12.2015 (1 252,50KB)


xls Отчет за мeсец септември 2015 година
Дата: 11.11.2015 (1 252,50KB)


xls отчет за месец ювгуст 2015
Дата: 01.10.2015 (1 252,00KB)


xls отчет за месец юли 2015
Дата: 01.10.2015 (1 253,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец декември 2015 година
Дата: 25.03.2016 (1 282,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец септември 2015 година
Дата: 25.03.2016 (1 266,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец юни 2015 година
Дата: 11.08.2015 (1 265,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2015 година
Дата: 11.08.2015 (1 252,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2015 година
Дата: 06.03.2015 (1 252,00KB)


xls Тримесечен отчет за мeсец декември 2014 година предварителен
Дата: 06.03.2015 (800,00KB)


xls Отчет за мeсец декември 2014 година предварителен
Дата: 06.03.2015 (1 298,50KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2014 година
Дата: 15.01.2015 (1 298,50KB)


xls тримесечен отчет за мeсец септември 2014 година
Дата: 02.12.2014 (800,00KB)