phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за мeсец юли 2017година чужди средства
Дата: 10.08.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2017година предварителен
Дата: 10.08.2017 (1 513,00KB)


xls Тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година окончателен
Дата: 08.08.2017 (1 420,50KB)


xls Тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година предварителен
Дата: 02.08.2017 (1 416,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година-чужди средства
Дата: 02.08.2017 (936,00KB)


xls тримесечен отчет за мeсец юни 2017 година - средства ЕС
Дата: 02.08.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2017година предварителен
Дата: 02.08.2017 (1 419,00KB)


xls Отчет за мeсец юни 2017 година-чужди средства
Дата: 02.08.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец юни 2017 година-средства ЕС
Дата: 02.08.2017 (936,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2017 година - окончателен
Дата: 02.08.2017 (1 418,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2017година предварителен
Дата: 02.08.2017 (1 418,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2017 година-чужди средства
Дата: 02.08.2017 (928,50KB)


xls Отчет за мeсец май 2017 година-средства ЕС
Дата: 02.08.2017 (925,00KB)


xls Отчет за мeсец април 2017 година - окончателен
Дата: 31.05.2017 (1 418,00KB)


xls Отчет за мeсец април 2017година предварителен
Дата: 17.05.2017 (1 422,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2017-окончателен
Дата: 17.05.2017 (1 465,50KB)


xls Отчет за мeсец март 2017 година - окончателен
Дата: 17.05.2017 (1 417,00KB)


xls Тримесечен отчет за мeсец март 2017 година предварителен
Дата: 02.05.2017 (1 408,00KB)


xls Отчет за мeсец март 2017 година предварителен
Дата: 02.05.2017 (1 417,00KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2017 година - окончателен
Дата: 22.03.2017 (1 417,00KB)