phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за мeсец януари 2018 година предварителен
Дата: 13.02.2019 (1 849,50KB)


xls Отчет за мeсец янеари 2019 година чужди средства
Дата: 13.02.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за мeсец януари 2019 година средства ЕС
Дата: 13.02.2019 (1 427,50KB)


xls Отчет за мeсец декември 2018 година предварителен
Дата: 13.02.2019 (1 495,00KB)


xls Отчет за мeсец декември 2018 година чужди средства
Дата: 13.02.2019 (957,50KB)


xls Отчет за мeсец декември 2018 година средства ЕС
Дата: 13.02.2019 (1 009,00KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2018 година окончателен
Дата: 13.02.2019 (1 495,00KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2018 година чужди средства
Дата: 13.02.2019 (957,50KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2018 година окончателен
Дата: 07.12.2018 (1 494,50KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2018 година средства ЕС
Дата: 07.12.2018 (957,50KB)


xls Отчет за мeсец септември 2018 година окончателен
Дата: 06.11.2018 (1 493,00KB)


xls Отчет за мeсец септември 2018 година чужди средства
Дата: 06.11.2018 (958,00KB)


xls Отчет за мeсец август 2018 година окончателен
Дата: 01.10.2018 (1 495,00KB)


xls Отчет за мeсец август 2018 година чужди средства
Дата: 01.10.2018 (957,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2018 година окончателен
Дата: 30.08.2018 (1 494,50KB)


xls Отчет за мeсец юли 2018 година чужди средства
Дата: 30.08.2018 (957,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2018 - предварителен
Дата: 30.07.2018 (1 489,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2018 - чужди средства
Дата: 30.07.2018 (958,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2018 година окончателен
Дата: 30.07.2018 (1 445,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2018 година чужди средства
Дата: 30.07.2018 (958,00KB)