phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за мeсец април 2018 година - предварителен
Дата: 14.05.2018 (1 435,00KB)


xls Отчет за мeсец април 2018 година - чужди средства
Дата: 14.05.2018 (950,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2018 - окончателен
Дата: 14.05.2018 (1 444,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2018 - предварителен
Дата: 02.05.2018 (1 444,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2018 - чужди средства
Дата: 02.05.2018 (958,00KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2018 година окончателен
Дата: 30.03.2018 (1 487,50KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2018 година - чужди средства
Дата: 30.03.2018 (950,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец декември -окончателен
Дата: 09.03.2018 (1 414,00KB)


xls Отчет за мeсец януари 2018 година - окончателен
Дата: 26.02.2018 (1 445,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2018 година -чужди средства
Дата: 26.02.2018 (958,50KB)


xls Отчет за мeсец декември 2017година предварителен
Дата: 26.01.2018 (1 467,00KB)


xls Отчет за мeсец декември 2017година -чужди средства
Дата: 26.01.2018 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец декември 2017година - ЕС
Дата: 26.01.2018 (936,00KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2017година окончателен
Дата: 12.12.2017 (1 466,50KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2017година средства ЕС
Дата: 12.12.2017 (936,00KB)


xls Отчет за мeсец ноември 2017година чужди средтва
Дата: 12.12.2017 (936,50KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2017година предварителен
Дата: 13.11.2017 (1 466,00KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2017година средства ЕС
Дата: 13.11.2017 (936,00KB)


xls Отчет за мeсец октомври 2017година чужди средства
Дата: 13.11.2017 (936,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец септемри -окончателен
Дата: 13.11.2017 (1 416,00KB)