phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

doc Обяснителна записка разходи Covid-19 м.08.22
Дата: 13.09.2022 (142,50KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.08.22
Дата: 13.09.2022 (106,00KB)


xls Месечен отчет за м.юли 2022
Дата: 23.08.2022 (476,50KB)


xls Месечен отчет за м.юли 2022 - чужди средства
Дата: 23.08.2022 (472,50KB)


doc Обяснителна записка разходи Covid-19 м.юли 2022
Дата: 23.08.2022 (142,00KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.юли 2022
Дата: 23.08.2022 (105,50KB)


xls Тримесечен отчет за м.юни 2022
Дата: 23.08.2022 (476,00KB)


xls Тримесечен отчет за м.юни 2022 - чужди средства
Дата: 23.08.2022 (475,50KB)


doc Обяснителна записка разходи Covid-19 м.юни 2022
Дата: 23.08.2022 (138,00KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.юни 2022
Дата: 23.08.2022 (106,00KB)


xls Месечен отчет за м.май 2022- окончателен
Дата: 27.06.2022 (472,50KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.05.22
Дата: 12.07.2022 (106,00KB)


doc Обяснителна записка разходи Covid-19 м.05.22
Дата: 12.07.2022 (142,00KB)


xls Месечен отчет за м.май 2022-чужди средства
Дата: 27.06.2022 (472,50KB)


xls Месечен отчет м.април.2022 - окончателен
Дата: 27.06.2022 (472,50KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.04.22
Дата: 12.07.2022 (104,50KB)


doc Обяснителна записка разходи Covid-19 м.04.22
Дата: 12.07.2022 (142,00KB)


xls Месечен отчет м.април 2022-чужди средства
Дата: 27.06.2022 (472,50KB)


xls Тримесечен отчет м.март 2022 - окончателен
Дата: 27.06.2022 (472,50KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.03.22
Дата: 12.07.2022 (104,00KB)