phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за м.08.2021 - окончателен
Дата: 06.10.2021 (446,00KB)


xls Отчет за м.08.2021 - чужди средства
Дата: 06.10.2021 (471,50KB)


xls Отчет за м.08.2021 - европейски средства
Дата: 06.10.2021 (472,00KB)


doc Обяснителна_записка за разходи COVID 19_5600 м.08.21.doc
Дата: 06.10.2021 (140,00KB)


xls Справка за разходи COVID 19_5600 м.08.21.doc
Дата: 06.10.2021 (96,50KB)


xlsx Отчет за месец 07.2021 - окончателен
Дата: 25.08.2021 (108,22KB)


xlsx Отчет за месец 07.2021 - чужди средства
Дата: 25.08.2021 (106,95KB)


xlsx Отчет за месец 07.2021- европейски средства
Дата: 25.08.2021 (106,96KB)


doc Обяснителна_записка за разходи COVID 19_5600 м.07.21.doc
Дата: 06.10.2021 (140,00KB)


xls Справка за разходи COVID 19_5600 м.07.21.doc
Дата: 06.10.2021 (96,50KB)


xlsx Тримесечен отчет за месец юни 2021 - окончателен
Дата: 25.08.2021 (108,23KB)


xlsx Тримесечен отчет за месец юни 2021 - чужди средства
Дата: 25.08.2021 (106,96KB)


xlsx Тримесечен отчет за месец юни 2021 - европейски средства
Дата: 25.08.2021 (106,89KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - окончателен
Дата: 07.07.2021 (98,37KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - чужди средства
Дата: 07.07.2021 (96,34KB)


doc Обяснителна_записка за разходи COVID 19_5600 м.05.2021.doc
Дата: 06.10.2021 (138,50KB)


xls Справка за разходи COVID 19_5600 - м.05.2021.doc
Дата: 06.10.2021 (96,50KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - европейски средства
Дата: 07.07.2021 (96,32KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - окончателен
Дата: 21.05.2021 (1 840,00KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - европейски средства
Дата: 21.05.2021 (1 428,50KB)