phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xlsx Отчет за месец май 2021 г. - окончателен
Дата: 07.07.2021 (98,37KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - чужди средства
Дата: 07.07.2021 (96,34KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - европейски средства
Дата: 07.07.2021 (96,32KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - окончателен
Дата: 21.05.2021 (1 840,00KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - европейски средства
Дата: 21.05.2021 (1 428,50KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - чужди средства
Дата: 21.05.2021 (1 381,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.04.2021
Дата: 21.05.2021 (140,50KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.04.21
Дата: 21.05.2021 (91,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021- окончателен
Дата: 21.05.2021 (1 849,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021 - предварителен
Дата: 05.05.2021 (1 845,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021 г. - европейски средства
Дата: 05.05.2021 (1 428,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021 г. - чужди средства
Дата: 05.05.2021 (1 381,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.03.2021
Дата: 05.05.2021 (134,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.03.21
Дата: 05.05.2021 (90,50KB)


xls Отчет за месец февруари 2021 г.- окончателен
Дата: 05.05.2021 (1 851,00KB)


xls Отчет за месец февруари 2021 г. - предварителен
Дата: 15.03.2021 (1 847,00KB)


xls Отчет за месец февруари 2021 г. - европейски средства
Дата: 15.03.2021 (1 428,50KB)


xls Отчет за месец февруари 2021 г. - чужди средства
Дата: 15.03.2021 (1 381,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.02.21
Дата: 05.05.2021 (89,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.02.2021
Дата: 05.05.2021 (128,00KB)