phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Месечен отчет м.януари 2022-окончателен
Дата: 28.02.2022 (471,00KB)


xls Месечен отчет м.януари 2022-чужди средства
Дата: 28.02.2022 (471,00KB)


doc Обяснителна записка Covid-19 м.01.2022
Дата: 28.02.2022 (137,50KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.01.2022
Дата: 28.02.2022 (96,50KB)


Тримесечен отчет м.декември 2021 - предварителен
Дата: 28.02.2022 (471,00KB)


xls Тримесечен отчет м.декември 2021-чужди средства
Дата: 28.02.2022 (470,50KB)


xls Тримесечен отчет м.декември 2021 - европейски средства
Дата: 28.02.2022 (471,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за Covid-19 м.12.2021
Дата: 28.02.2022 (141,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.12.2021
Дата: 28.02.2022 (96,50KB)


xls Месечен отчет м.ноември 2021 - окончателен
Дата: 28.02.2022 (442,50KB)


xls Месечен отчет м.ноември 2021 - чужди средства
Дата: 28.02.2022 (472,00KB)


xls Месечен отчет м.ноември 2021 - европейски средства
Дата: 28.02.2022 (471,00KB)


xls Справка разходи Covid-19 м.11.2021
Дата: 28.02.2022 (96,50KB)


doc Обяснителна записка разходи Covid-19 м.11.2021
Дата: 28.02.2022 (137,00KB)


xls Месечен отчет м.октомври 2021-окончателен
Дата: 17.11.2021 (447,00KB)


xls Месечен отчет за м. октомври 2021-чужди средства
Дата: 17.11.2021 (482,50KB)


xls Месечен отчет за м. октомври 2021-европейски средства
Дата: 17.11.2021 (483,00KB)


doc Обяснителна записка за разходи за Covid_19 за м.10.21
Дата: 17.11.2021 (140,00KB)


xls Справка за разходи за Covid_19 за м. октомври 2021
Дата: 17.11.2021 (96,50KB)


xls Тримесечен отчет за м.септември 2021 - окончателен
Дата: 17.11.2021 (489,00KB)