phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец декември 2019 г. - предварителен
Дата: 11.02.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец декември 2019 г. - чужди средства
Дата: 11.02.2020 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец декември 2019 г. - европейски средства
Дата: 11.02.2020 (1 434,00KB)


xls Отчет за месец 11. 2019 г. - европейски средства
Дата: 08.01.2020 (1 429,50KB)


xls Отчет за месец 11. 2019 г. - чужди средства
Дата: 08.01.2020 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец 11.2019 - окончателен
Дата: 08.01.2020 (1 852,00KB)


xls Отчет за месец октомври 2019 г. - европейски средства
Дата: 08.01.2020 (1 428,50KB)


xls Отчет за месец октомври 2019 г. - чужди средства
Дата: 08.01.2020 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец октомври 2019 г. - окончателен
Дата: 08.01.2020 (1 852,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2019 - Европейски средства
Дата: 08.01.2020 (1 428,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2019 - чужди средства
Дата: 08.01.2020 (1 385,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец септември 2019 - окончателен
Дата: 08.01.2020 (1 849,50KB)


xls Отчет за месец август 2019 г. - европейски средства
Дата: 25.09.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за месец август 2019 г. - чужди средства
Дата: 25.09.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец август 2019 г. - окончателен
Дата: 25.09.2019 (1 838,50KB)


xls Отчет за месец юли 2019 г. - европейски средства
Дата: 25.09.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за месец юли 2019 г. - чужди средства
Дата: 25.09.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец юли 2019 г. - окончателен
Дата: 25.09.2019 (1 838,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2019 - окончателен
Дата: 07.08.2019 (1 848,50KB)


xls Отчет за месец юни 2019 г. - предварителен
Дата: 25.07.2019 (1 838,50KB)