phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец август 2019 г. - европейски средства
Дата: 25.09.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за месец август 2019 г. - чужди средства
Дата: 25.09.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец август 2019 г. - окончателен
Дата: 25.09.2019 (1 838,50KB)


xls Отчет за месец юли 2019 г. - европейски средства
Дата: 25.09.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за месец юли 2019 г. - чужди средства
Дата: 25.09.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец юли 2019 г. - окончателен
Дата: 25.09.2019 (1 838,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец юни 2019 - окончателен
Дата: 07.08.2019 (1 848,50KB)


xls Отчет за месец юни 2019 г. - предварителен
Дата: 25.07.2019 (1 838,50KB)


xls Отчет за месец юни 2019 г. - чужди средства
Дата: 25.07.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец юни 2019 г. - европейски средства
Дата: 25.07.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за месец май 2019 - окончателен
Дата: 05.07.2019 (1 836,00KB)


xls Отчет за месец май 2019 - предварителен
Дата: 17.06.2019 (1 836,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2019 година - чужди средства
Дата: 17.06.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец май 2019 Европроект
Дата: 17.06.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за мeсец април 2019 година окончателен
Дата: 23.05.2019 (1 833,00KB)


xls Отчет за месец април 2019- ЕС
Дата: 15.05.2019 (1 421,50KB)


xls Отчет за мeсец април 2019 година - чужди средства
Дата: 15.05.2019 (1 374,50KB)


xls Отчет за месец април 2019 - предварителен
Дата: 15.05.2019 (1 824,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2019 - ЕС
Дата: 15.05.2019 (1 427,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2019 - чужди средства
Дата: 15.05.2019 (1 384,00KB)