phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец 05.2020 - окончателен
Дата: 18.06.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец 05.2020 - чужди средства
Дата: 18.06.2020 (1 389,00KB)


xls Отчет за месец 05.2020- европейски средства
Дата: 18.06.2020 (1 428,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.05.2020
Дата: 18.06.2020 (131,50KB)


xls Отчет за разходите за COVID-19 м.05.2020
Дата: 18.06.2020 (66,00KB)


xls Отчет за месец април 2020 - окончателен
Дата: 22.05.2020 (1 850,50KB)


xls Отчет за месец април 2020 г. - предварителен
Дата: 15.05.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец април 2020г. - чужди средства
Дата: 15.05.2020 (1 384,50KB)


xls Отчет за месец април 2020 г. - европейски средства
Дата: 15.05.2020 (1 428,50KB)


xls Отчет за разходите за COVID-19
Дата: 15.05.2020 (67,50KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19
Дата: 15.05.2020 (125,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2020 - окончателен
Дата: 08.05.2020 (1 849,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2020 г. - чужди средства
Дата: 08.05.2020 (1 373,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2020г. - европейски средства
Дата: 08.05.2020 (1 416,00KB)


xls Отчет за месец февруари 2020- окончателен
Дата: 30.03.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец февруари 2020 г. - европейски средства
Дата: 30.03.2020 (1 428,50KB)


xls Отчет за месец февруари 2020 г. - чужди средства
Дата: 30.03.2020 (1 384,50KB)


xls Отчет за месец февруари 2020 г.- предварителен
Дата: 30.03.2020 (1 850,00KB)


xls Отчет за месец януари 2020 г. - окончателен
Дата: 30.03.2020 (1 853,50KB)


xls Отчет за месец януари 2020 г. - европейски средства
Дата: 30.03.2020 (1 428,00KB)