phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xlsx Отчет за месец 07.2021 - окончателен
Дата: 25.08.2021 (108,22KB)


xlsx Отчет за месец 07.2021 - чужди средства
Дата: 25.08.2021 (106,95KB)


xlsx Отчет за месец 07.2021- европейски средства
Дата: 25.08.2021 (106,96KB)


xlsx Тримесечен отчет за месец юни 2021 - окончателен
Дата: 25.08.2021 (108,23KB)


xlsx Тримесечен отчет за месец юни 2021 - чужди средства
Дата: 25.08.2021 (106,96KB)


xlsx Тримесечен отчет за месец юни 2021 - европейски средства
Дата: 25.08.2021 (106,89KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - окончателен
Дата: 07.07.2021 (98,37KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - чужди средства
Дата: 07.07.2021 (96,34KB)


xlsx Отчет за месец май 2021 г. - европейски средства
Дата: 07.07.2021 (96,32KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - окончателен
Дата: 21.05.2021 (1 840,00KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - европейски средства
Дата: 21.05.2021 (1 428,50KB)


xls Отчет за месец април 2021 г. - чужди средства
Дата: 21.05.2021 (1 381,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.04.2021
Дата: 21.05.2021 (140,50KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.04.21
Дата: 21.05.2021 (91,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021- окончателен
Дата: 21.05.2021 (1 849,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021 - предварителен
Дата: 05.05.2021 (1 845,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021 г. - европейски средства
Дата: 05.05.2021 (1 428,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2021 г. - чужди средства
Дата: 05.05.2021 (1 381,00KB)


doc Обяснителна записка за разходите за COVID-19 м.03.2021
Дата: 05.05.2021 (134,00KB)


xls Справка за разходите за Covid-19 м.03.21
Дата: 05.05.2021 (90,50KB)