phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Месечно и тримесечно касово изпълнение на бюджета

xls Отчет за месец май 2019 - предварителен
Дата: 17.06.2019 (1 836,00KB)


xls Отчет за мeсец май 2019 година - чужди средства
Дата: 17.06.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за месец май 2019 Европроект
Дата: 17.06.2019 (1 428,00KB)


xls Отчет за мeсец април 2019 година окончателен
Дата: 23.05.2019 (1 833,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец април 2019- ЕС
Дата: 15.05.2019 (1 421,50KB)


xls Отчет за мeсец април 2019 година - чужди средства
Дата: 15.05.2019 (1 374,50KB)


xls Отчет за месец април 2019 - предварителен
Дата: 15.05.2019 (1 824,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2019 - ЕС
Дата: 15.05.2019 (1 427,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2019 - чужди средства
Дата: 15.05.2019 (1 384,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец март 2019 - окончателен
Дата: 15.05.2019 (1 840,50KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2019 година - ЕС
Дата: 15.05.2019 (1 427,50KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2019 година чужди средства
Дата: 15.05.2019 (1 384,00KB)


xls Отчет за мeсец февруари 2019 година окончателен
Дата: 15.05.2019 (1 850,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2019 година -ЕС
Дата: 15.05.2019 (1 427,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2019 година окончателен
Дата: 15.05.2019 (1 849,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2019 година - чужди средства
Дата: 15.05.2019 (1 384,00KB)


xls Тримесечен отчет за месец декември 2018-предварителен
Дата: 27.02.2019 (1 493,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец декември 2018 - чужди средства
Дата: 27.02.2019 (958,50KB)


xls Тримесечен отчет за месец декември 2018 - ЕС
Дата: 27.02.2019 (1 008,50KB)


xls Отчет за мeсец януари 2018 година предварителен
Дата: 13.02.2019 (1 849,50KB)