phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ 2022 година

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК-Шумен към 16.05.2022 г
Дата: 16.05.2022 (203,35KB)


pdf Мирослав Мутафчийски -декларация за несъвместимост - 28.03.2022 г.
Дата: 30.03.2022 (518,99KB)


pdf Мирослав Мутафчийски - декларация за несъвместимост
Дата: 21.01.2022 (1 021,17KB)


pdf Миглена Маринова Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.02.2022 (403,94KB)


pdf Миглена Маринова Петрова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 07.03.2022 (436,02KB)


pdf Николай Димитров Николов - декларация за несъвместимост
Дата: 07.04.2022 (32,87KB)


pdf Миглена Маринова Петрова - декларация за несъвместимост 07.04.2022г.
Дата: 07.04.2022 (31,64KB)


pdf Йорданка Валентинова Панайотова - декларация за несъвместимост
Дата: 14.04.2022 (31,52KB)


pdf Владислав Руменов Арнаудов - декларация за несъвместимост
Дата: 03.05.2022 (34,80KB)


pdf Владислав Руменов Арнаудов - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 05.05.2022 (436,60KB)


pdf Миглена Маринова Петрова - декларация за имущество и интереси част 2 - 26.04.2022г
Дата: 11.05.2022 (439,37KB)


pdf Николай Димитров Николов - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 11.05.2022 (437,01KB)


pdf Йорданка Валентинова Панайотова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 11.05.2022 (439,76KB)