phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Предварително разрешение за последващо възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване