phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Илиана Христова-за несъвместимост
Дата: 10.03.2021 (306,18KB)


pdf РЕГИСТЪР _ДЕКЛАРАЦИИ по чл.35 28.02.2021
Дата: 10.03.2021 (189,75KB)


pdf Илиана_Христова-при встъпване в длъжност
Дата: 10.03.2021 (437,15KB)


pdf А.Дончева-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (292,76KB)


pdf Д.Алексиева-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (300,83KB)


pdf Д.Сеизов-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (298,59KB)


pdf Й.Коев-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (286,04KB)


pdf Кр.Манчева-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (301,25KB)


pdf Кр.Черелова-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (302,07KB)


pdf М.Иванов-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (295,23KB)


pdf С.Иванова-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (296,85KB)


pdf Ю.Чапърова-при несъвместимост
Дата: 05.04.2021 (293,58KB)


pdf Ана_Дончева-ежегодна
Дата: 06.04.2021 (441,39KB)


pdf Диана_Алексиева-ежегодна
Дата: 06.04.2021 (441,93KB)


pdf Соня_ Иванова-ежегодна
Дата: 06.04.2021 (440,17KB)


pdf Юлия_Чапърова-ежегодна
Дата: 06.04.2021 (442,49KB)


pdf Ана_Дончева-при назначаване
Дата: 06.04.2021 (441,68KB)


pdf Юлия_Чапърова-при назначаване
Дата: 06.04.2021 (439,62KB)


pdf Красимира_Черелова-при назначаване
Дата: 06.04.2021 (442,32KB)


pdf Димитър_Сеизов-при назначаване
Дата: 15.04.2021 (441,63KB)