phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Миглена Колева Стоянова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (436,30KB)


pdf Мима Стоянова Димова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (773,90KB)


pdf Мима Стоянова Димова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (436,57KB)


pdf Наталия Огнянова Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (797,12KB)


pdf Наталия Огнянова Димитрова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (434,81KB)


pdf Ралица Живкова Коева - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (790,54KB)


pdf Ралица Живкова Коева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (437,75KB)


pdf Румяна Кръстева Христова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (788,04KB)


pdf Румяна Кръстева Христова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (437,00KB)


pdf Славена Миткова Герганска - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (802,91KB)


pdf Славена Миткова Герганска - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (439,01KB)


pdf Снежина Светославова Ангелова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (788,79KB)


pdf Снежина Светославова Ангелова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (438,86KB)


pdf Нели Миткова Маркова - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2021 (795,34KB)


pdf Нели Миткова Маркова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 11.06.2021 (436,23KB)


pdf Владислав Руменов Арнаудов - декларация за несъвместимост
Дата: 30.09.2021 (661,22KB)


pdf Владислав_Руменов_Арнаудов - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 30.09.2021 (435,99KB)