phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК-Шумен към 30.09.2021 г
Дата: 30.09.2021 (204,77KB)


pdf Йорданка Валентинова Великова - декларация за несъвместимост
Дата: 29.01.2021 (2 199,69KB)


pdf Йорданка_Валентинова_Великова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 29.01.2021 (438,13KB)


pdf Бранимир Цветков Виронски - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (770,41KB)


pdf Бранимир Цветков Виронски - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (443,91KB)


pdf Венцислава Иванова Кръстева - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (773,29KB)


pdf Венцислава_Иванова_Кръстева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (437,63KB)


pdf Веселина Стефанова Данева - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (840,22KB)


pdf Веселина Стефанова Данева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (436,51KB)


pdf Десислава Петрова Стилиянова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (787,91KB)


pdf Десислава Петрова Стилиянова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (435,97KB)


pdf Димитър Петков Димитров - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (764,74KB)


pdf Димитър Петков Димитров - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (436,64KB)


pdf Елис Селимова Руфадова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (775,60KB)


pdf Елис Селимова Руфадова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (437,47KB)


pdf Иван Ников Бобев - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (777,70KB)


pdf Иван Ников Бобев - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (438,73KB)


pdf Иванка Бойчева Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (782,01KB)


pdf Иванка Бойчева Георгиева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 17.05.2021 (440,18KB)


pdf Миглена Колева Стоянова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.05.2021 (770,47KB)