phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Нели Панчева Георгиева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 106,91KB)


pdf Петя Въчева Петрова - назначаване
Дата: 10.05.2021 (833,71KB)


pdf Петя Въчева Петрова - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 008,74KB)


pdf Петя Миткова Какачева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (830,01KB)


pdf Петя Миткова Какачева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 013,68KB)


pdf Росица Ангелова Михова - назначаване
Дата: 10.05.2021 (830,91KB)


pdf Росица Ангелова Михова - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 013,65KB)


pdf Росица Иванова Митева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (829,72KB)


pdf Росица Иванова Митева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 057,25KB)


pdf Сафиназ Зинал Еюб - назначаване
Дата: 10.05.2021 (829,37KB)


pdf Сафиназ инал Еюб - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (987,61KB)


pdf Татяна Колева Колева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (828,13KB)


pdf Татяна Колева Колева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 038,80KB)


pdf Христина Георгиева Карагьозова - назначаване
Дата: 10.05.2021 (833,20KB)


pdf Христина Георгиева Карагьозова - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (994,73KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК Хасково_05_2021
Дата: 10.05.2021 (220,96KB)


pdf Ана Христова Гончева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (829,42KB)


pdf Емил Атанасов Кондов - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (953,69KB)


pdf Марияна Димова Петкова - незначаване
Дата: 10.05.2021 (265,34KB)


pdf Марияна Димова Петкова - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (1 065,05KB)