phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Атанаска Филева - декларация при прекратяване
Дата: 18.01.2021 (854,55KB)


pdf Росица Ночева - декларация при прекратяване
Дата: 19.01.2021 (856,63KB)


pdf Снежана Караславова - декларация при назначаване
Дата: 21.01.2021 (853,96KB)


pdf Снежана Караславова - Декларация за несъвместимост
Дата: 21.01.2021 (71,91KB)


pdf Мария Ангелова - при прекратяване
Дата: 03.02.2021 (855,14KB)


pdf Емил Кондов - Декларация за несъвместимост
Дата: 22.02.2021 (552,80KB)


pdf Емил Кондов - декларация при назначаване
Дата: 22.02.2021 (348,37KB)


pdf Валентина Илиева - декларация при назначаване
Дата: 16.03.2021 (341,13KB)


pdf Валентина Илиева - Декларация за несъвместимост
Дата: 16.03.2021 (593,83KB)


pdf Снежана Караславова - декларация при напускане
Дата: 06.04.2021 (266,78KB)


pdf Снежана Караславова - декларация при назначаване-нов
Дата: 06.04.2021 (357,16KB)


pdf Снежана Караславова - Декларация за несъвместимост-нов
Дата: 06.04.2021 (177,92KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК Хасково_04_2021
Дата: 06.04.2021 (195,55KB)


pdf Ана Христова Гончева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (971,53KB)


pdf Анета Мартинова Колева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (828,73KB)


pdf Анета Мартинова Колева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (921,31KB)


pdf Валентина Тенчева Илиева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (830,49KB)


pdf Валентина Тенчева Илиева - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (911,72KB)


pdf Виолета Запрянова Тенчева - назначаване
Дата: 10.05.2021 (1 060,74KB)


pdf Виолета Тенчева Запрянова - несъвместимост
Дата: 10.05.2021 (941,79KB)