phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Анелия Атанасова - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (357,16KB)


pdf Александър Стоянов - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,44KB)


pdf Биана Маджарова - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,93KB)


pdf Доника Манева - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (357,08KB)


pdf Валентина Колева - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,90KB)


pdf Д-р Невяна Костова - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,92KB)


pdf Д-р Наталия Недкова - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,59KB)


pdf Звездомира Станишева - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (357,03KB)


pdf Мариан Савов - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,20KB)


pdf Емилия Стойчева - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,92KB)


pdf Хава Тупева - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (357,28KB)


pdf Станчо Драганов - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,57KB)


pdf Светослава Патрнова - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (357,32KB)


pdf Гергана Ангелова - встъпителна - чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 29.04.2021 (356,86KB)


pdf Петко Петков - встъпителна
Дата: 07.05.2021 (199,51KB)


pdf Петко Петков - встъпителна по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Дата: 07.05.2021 (354,77KB)


pdf Лиляна Стефанова - встъпителна по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Дата: 07.05.2021 (355,94KB)


pdf Станчо Драганов - прекратяване на ТП
Дата: 07.05.2021 (355,81KB)


pdf Анелия Атанасова - прекратяване на ТП
Дата: 07.05.2021 (356,79KB)


pdf Мариан Савов - прекратяване на ТП
Дата: 07.05.2021 (356,33KB)