phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА КЪМ 21.12.2021
Дата: 21.12.2021 (179,49KB)


pdf Звездина Атанасова Коцева
Дата: 29.04.2021 (546,52KB)


pdf Миглена Василева Несторова
Дата: 29.04.2021 (557,12KB)


pdf Станислав Костов Кузев
Дата: 29.04.2021 (538,48KB)


pdf Кремена Йорданова Радева
Дата: 29.04.2021 (538,53KB)


pdf Елица Иванова Боянова
Дата: 29.04.2021 (564,80KB)


pdf Милена Денева Михова-Георгиева
Дата: 29.04.2021 (581,06KB)


pdf Ваня Димитрова Тодорова
Дата: 29.04.2021 (535,26KB)


pdf Станка Енева Стоянова
Дата: 29.04.2021 (556,00KB)


pdf Спаска Нанева Богданова
Дата: 29.04.2021 (529,44KB)


pdf Кети Боянова Епитропова
Дата: 29.04.2021 (528,07KB)


pdf Ростислава Русева Арабаджиева
Дата: 29.04.2021 (532,22KB)


pdf Дора Ангелова Христова
Дата: 29.04.2021 (545,70KB)


pdf Илко Йорданов Димов
Дата: 29.04.2021 (576,11KB)


pdf Анелия Димитрова Димитрова-Петрова
Дата: 29.04.2021 (566,98KB)


pdf Деян Видев Видев
Дата: 29.04.2021 (541,42KB)


pdf София Георгиева Вътева
Дата: 29.04.2021 (556,96KB)


pdf Янка Захариева Кряковска
Дата: 29.04.2021 (535,64KB)


pdf Валерия Николова Захариева
Дата: 29.04.2021 (553,46KB)


pdf Милена Дончева Попова
Дата: 29.04.2021 (537,13KB)