phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Декларация интереси на Св. Генчев
Дата: 22.04.2021 (6 294,17KB)


pdf Декларация интереси на Ел. Миронова
Дата: 22.04.2021 (5 317,37KB)


pdf Декларация несъвместимост на Ел. Миронова
Дата: 22.04.2021 (1 677,51KB)


pdf Декларация несъвместимост на М. Лупова
Дата: 22.04.2021 (1 663,56KB)


pdf Декларация интереси на М. Лупова
Дата: 22.04.2021 (5 104,22KB)


pdf Декларация несъвместимост на Ив. Иванов
Дата: 22.04.2021 (1 663,06KB)


pdf Декларация интереси на Ив. Иванов
Дата: 22.04.2021 (5 027,87KB)


pdf Декларация несъвместимост на Д. Върбанова
Дата: 22.04.2021 (1 660,83KB)


pdf Декларация интереси на Д. Върбанова
Дата: 22.04.2021 (4 694,84KB)


pdf Декларация несъвместимост на Н. Томиева
Дата: 22.04.2021 (1 653,13KB)


pdf Декларация интереси на Н. Томиева
Дата: 22.04.2021 (4 778,01KB)


pdf Декларация несъвместимост на Ир. Стратиева
Дата: 22.04.2021 (1 662,76KB)


pdf Декларация интереси на Ир. Стратиева
Дата: 22.04.2021 (4 896,84KB)


pdf Декларация несъвместимост на Т. Стоянова
Дата: 22.04.2021 (1 699,18KB)


pdf Декларация интереси на Т. Стоянова
Дата: 22.04.2021 (5 182,52KB)


pdf Декларация несъвместимост на Дим. Кирилова
Дата: 28.04.2021 (1 673,92KB)


pdf Декларация интереси на Дим. Кирилова
Дата: 28.04.2021 (4 475,96KB)


pdf Декларация несъвместимост на Миг. Иванова
Дата: 28.04.2021 (1 644,92KB)


pdf Декларация интереси на Миг. Иванова
Дата: 28.04.2021 (4 681,25KB)


pdf Декларация несъвместимост на Рад. Генчев
Дата: 28.04.2021 (1 715,99KB)