phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в администрацията на РЗОК - София област към 30.11.2021 г
Дата: 25.11.2021 (14,08KB)


pdf Декларация несъвместимост на Р. Генчев
Дата: 01.03.2021 (1 855,56KB)


pdf Декларация интереси на Р. Генчев
Дата: 01.03.2021 (5 472,64KB)


pdf Декларация интереси на Ек. Бешева
Дата: 15.04.2021 (4 841,76KB)


pdf Декларация несъвместимост Ек. Бешева
Дата: 15.04.2021 (1 589,75KB)


pdf Декларация несъвместимост на Ст. Томова
Дата: 15.04.2021 (1 301,17KB)


pdf Декларация интереси на Ст. Томова
Дата: 15.04.2021 (4 808,23KB)


pdf Декларация несъвместимост на И. Иванов
Дата: 15.04.2021 (1 668,11KB)


pdf Декларация интереси на И. Иванов
Дата: 15.04.2021 (4 937,44KB)


pdf Декларация несъвместимост на Цв. Таневска
Дата: 15.04.2021 (1 698,09KB)


pdf Декларация интереси на Цв. Таневска
Дата: 15.04.2021 (4 777,63KB)


pdf Декларация несъвместимост на М. Зашева
Дата: 15.04.2021 (1 577,64KB)


pdf Декларация интереси на М. Зашева
Дата: 15.04.2021 (3 972,62KB)


pdf Декларация несъвместимост на М. Георгиева
Дата: 15.04.2021 (1 739,76KB)


pdf Декларация интереси на М. Георгиева
Дата: 15.04.2021 (4 070,49KB)


pdf Декларация несъвместимост на В. Николова
Дата: 15.04.2021 (1 656,39KB)


pdf Декларация интереси на В. Николова
Дата: 15.04.2021 (4 370,83KB)


pdf Декларация несъвместимост на А. Вельова
Дата: 16.04.2021 (1 662,87KB)


pdf Декларация интереси на А. Вельова
Дата: 16.04.2021 (5 071,22KB)


pdf Декларация несъвместимост на Св. Генчев
Дата: 22.04.2021 (1 676,60KB)