phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от администрацията на СЗОК
Дата: 07.01.2021 (41,26KB)


docx Списък на служителите неподали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 18.05.2021 (14,65KB)


pdf Александра Иванова Кисова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (697,58KB)


pdf Александра Ивайлова Вардарова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (649,59KB)


pdf Ангел Илиев Коларов-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (686,64KB)


pdf Ангелина Георгиева Георгиева-декларация за несъвместимост
Дата: 07.04.2021 (634,40KB)


pdf Анета Александрова Станкова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (623,19KB)


pdf Анита Димитрова Йотова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (625,41KB)


pdf Беата Ото Леви-Братанова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.02.2021 (642,60KB)


pdf Беата Ото леви-Братанова-2
Дата: 02.08.2021 (609,59KB)


pdf Беата Ото Леви-Братанова3-декларация за несъвместимост
Дата: 03.12.2021 (628,75KB)


pdf Биляна Григорова Грозлекова-декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (674,30KB)


pdf Биляна Борисова Добрева-Радичева-декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (776,39KB)


pdf Бойка Георгиева Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (612,77KB)


pdf Борислав Любенов Калаузки-декларация за несъвместимост
Дата: 30.03.2021 (614,24KB)


pdf Борислав Сашов Ангелов-декларация за несъвместимост
Дата: 18.03.2021 (539,00KB)


pdf Ваня Михайлова Димова-декларация за несъвместимост
Дата: 07.04.2021 (633,29KB)


pdf Валентин Кирилов Михайлов-декларация за несъвместимост
Дата: 12.05.2021 (627,65KB)


pdf Валентина Неделчева Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (621,80KB)


pdf Васко Кръстев Пънев-декларация за несъвместимост
Дата: 07.06.2021 (662,16KB)