phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ НА РЗОК - СМОЛЯН КЪМ 07.12.2021г.
Дата: 08.12.2021 (220,32KB)


pdf Даниела Петрова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 08.12.2021 (226,43KB)


pdf Величка Екова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 17.11.2021 (334,90KB)


pdf Даниела Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 11.11.2021 (120,68KB)


pdf Величка Екова-декларация за несъвместимост
Дата: 01.11.2021 (93,27KB)


pdf Манол Радков - 1 г. след прекратяване
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 04.11.2021 (276,48KB)


pdf Анюта Чалъкова - при прекратяване
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 30.07.2021 (390,46KB)


pdf Ина Шишманова - 1г. след прекратяване
Дата: 18.05.2021 (133,94KB)


pdf Елмира Беевска
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 05.05.2021 (134,13KB)


pdf Десислава Йочева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 05.05.2021 (129,37KB)


pdf Мирослава Желева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 05.05.2021 (132,11KB)


pdf Георги Гълъбов
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (126,94KB)


pdf Пламен Тодоров
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (126,45KB)


pdf Йорданка Златанова-Кермедчиева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (432,83KB)


pdf Марияна Седянкова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (420,60KB)


pdf Дафинка Джарова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (365,63KB)


pdf Пламенка Динолова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 16.04.2021 (272,53KB)


pdf Росен Косов
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 16.04.2021 (447,11KB)


pdf Огнян Шуманов
- Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 09.04.2021 (130,26KB)


pdf Огнян Шуманов- декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (87,69KB)