phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларациите по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ на РЗОК-Смолян към 30.08.2021г.
Дата: 30.08.2021 (219,82KB)


pdf Анюта Чалъкова - при прекратяване
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 30.07.2021 (390,46KB)


pdf Ина Шишманова - 1г. след прекратяване
Дата: 18.05.2021 (133,94KB)


pdf Елмира Беевска
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 05.05.2021 (134,13KB)


pdf Десислава Йочева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 05.05.2021 (129,37KB)


pdf Мирослава Желева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 05.05.2021 (132,11KB)


pdf Георги Гълъбов
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (126,94KB)


pdf Пламен Тодоров
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (126,45KB)


pdf Йорданка Златанова-Кермедчиева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (432,83KB)


pdf Марияна Седянкова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (420,60KB)


pdf Дафинка Джарова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 29.04.2021 (365,63KB)


pdf Пламенка Динолова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 16.04.2021 (272,53KB)


pdf Росен Косов
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 16.04.2021 (447,11KB)


pdf Огнян Шуманов
- Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 09.04.2021 (130,26KB)


pdf Огнян Шуманов- декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (87,69KB)


pdf Росен Косов- декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (59,00KB)


pdf Атанаска Гергова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 09.04.2021 (122,16KB)


pdf Атанаска Гергова - декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (66,07KB)


pdf Йорданка Златанова-Кермедчиева - декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (65,08KB)


pdf Мирослава Желева - декларация за несъвместимост
Дата: 09.04.2021 (60,84KB)