phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Ана Руменова Бакалова-Декларация за интереси
Дата: 05.05.2021 (56,06KB)


pdf Ана Руменова Бакалова-Декларация за несъвместимост
Дата: 05.05.2021 (25,65KB)


pdf Бисер Лозев Лозев-Декларация за интереси
Дата: 05.05.2021 (177,61KB)


pdf Бисер Лозев Лозев-Декларация за несъвместимост
Дата: 05.05.2021 (25,39KB)


pdf Недялка Петрова Янкова-Декларация за интереси
Дата: 05.05.2021 (179,38KB)


pdf Недялка Петрова Янкова-Декларация за несъвместимост
Дата: 05.05.2021 (26,03KB)


pdf Мариана Петрова Ганева-Декларация за интереси
Дата: 05.05.2021 (220,12KB)


pdf МарианаПетрова Ганева-Декларация за несъвместимост
Дата: 05.05.2021 (26,20KB)


pdf Регистър на РЗОК Силистра 12.05.2021г.
Дата: 12.05.2021 (215,54KB)


xlsx Регистър на РЗОК от 29.06.2021 год
Дата: 29.06.2021 (13,87KB)


pdf Марияна Колева Крумова-декларация за напускане
Дата: 29.06.2021 (45,60KB)


pdf Регистър на РЗОК от 15.07.2021 год
Дата: 15.07.2021 (214,49KB)


pdf Недялка Петрова Янкова-декларация за напускане
Дата: 15.07.2021 (156,47KB)


pdf Кремена Георгиева Илиева-Декларация за несъвместимост
Дата: 11.11.2021 (210,41KB)


pdf Кремена Георгиева Илиева-Декларация за интереси
Дата: 11.11.2021 (439,26KB)


pdf Венера Руменова Павлова - декларация за интереси
Дата: 07.12.2021 (657,64KB)


pdf Венера Руменова Павлова-декларация за несъвместимост
Дата: 07.12.2021 (210,10KB)


pdf Регистър РЗОК - декларации 12.2021 г
Дата: 18.02.2022 (214,83KB)