phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Галина Любенова Георгиева-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (514,57KB)


pdf Галина Любенова Георгиева-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (25,44KB)


pdf Десислава Тодорова Орлоева-Николова-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (478,58KB)


pdf Десислава Тодорова Орлоева-Николова-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (246,52KB)


pdf Елка Маринова Славова-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (198,23KB)


pdf Елка Маринова Славова-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (237,82KB)


pdf Иванка Йорданова Начева-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (312,80KB)


pdf Иванка Йорданова Начева-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (205,84KB)


pdf Илиана Радева Димитрова-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (460,61KB)


pdf Илиана Радева Димитрова-Декларация за несъместимост
Дата: 29.04.2021 (238,55KB)


pdf Красимира Валентинова Баснарова-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (437,79KB)


pdf Красимира Валентинова Баснарова-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (244,72KB)


pdf Красимира Станкова Дакева-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (440,47KB)


pdf Красимира Станкова Дакева-Декларация за несъместимост
Дата: 29.04.2021 (234,17KB)


pdf Магдалена Костадинова Димитрова -Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (502,27KB)


pdf Магдалена Костадинова Димитрова -Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (235,27KB)


pdf Нуртен Матем Мустафа-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (468,44KB)


pdf Нуртен Матем Мустафа-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (249,70KB)


pdf Ренета Петрова Топалова-Димитрова-Декларация за интереси
Дата: 29.04.2021 (448,70KB)


pdf Ренета Петрова Топалова-Димитрова-Декларация за несъвместимост
Дата: 29.04.2021 (245,66KB)