phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Татяна Петрова
Дата: 14.04.2021 (2 089,02KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Маринела Джорлова
Дата: 14.04.2021 (1 740,47KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Мирослава Борисова
Дата: 14.04.2021 (2 109,23KB)


pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ, ал.1, т.2 на Даниела Колева
Дата: 14.04.2021 (1 679,38KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ на Женя Иванова
Дата: 14.04.2021 (2 114,89KB)


pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ, ал.1, т.2 на Емилия Маринова
Дата: 15.04.2021 (1 838,22KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 15.04.2021 г.
Дата: 15.04.2021 (219,54KB)


pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ, ал.1, т. 2 на Милен Маринов
Дата: 15.04.2021 (1 902,90KB)


jpg декларация несъвместимост на А. Христова
Дата: 20.04.2021 (251,34KB)


jpg декларация несъвместимост на М. Атанасова
Дата: 20.04.2021 (246,56KB)


pdf декларация чл.35, ал.1, т.2 Ил. Енчев
Дата: 20.04.2021 (1 763,57KB)


pdf декларация чл.35, ал.1, т.2 А.Христова
Дата: 20.04.2021 (1 995,48KB)


pdf декларация чл.35, ал.1, т.2 М.Атанасова
Дата: 20.04.2021 (1 869,09KB)


pdf публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ в РЗОК-Русе към 20.04.2021 г.
Дата: 20.04.2021 (220,41KB)


jpg декларация несъвместимост на Ил.Енчев
Дата: 20.04.2021 (261,38KB)


pdf декларация чл.35,л.1, т.2 на Б. Гълбачева
Дата: 14.05.2021 (1 836,84KB)


pdf декларация чл.35, ал.1, т.2 Г. Димова
Дата: 14.05.2021 (1 908,78KB)


pdf декларация чл.35, ал.1, т.2 Св. Колев
Дата: 14.05.2021 (1 958,18KB)


pdf декларация чл.35, ал.1, т.2 Б. Бонева
Дата: 14.05.2021 (1 980,76KB)


pdf Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ в РЗОК-Русе към 14.05.2021 г.
Дата: 14.05.2021 (222,54KB)