phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Айля Шабанова
Дата: 09.04.2021 (1 823,07KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на Венелина Бончева
Дата: 09.04.2021 (1 881,40KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Айлин Мехмед
Дата: 09.04.2021 (1 858,17KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Дияна Иванова
Дата: 09.04.2021 (1 997,79KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Ивайло Тодоров
Дата: 09.04.2021 (1 846,72KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Мартина Шишманова
Дата: 09.04.2021 (1 910,00KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Христо Ябанозов
Дата: 09.04.2021 (1 906,27KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Христо Радев
Дата: 09.04.2021 (1 648,58KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Христо Борисов
Дата: 09.04.2021 (1 934,30KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Искра Иванова
Дата: 09.04.2021 (1 855,63KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 13.04.2021 г.
Дата: 14.04.2021 (219,21KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Женя Иванова
Дата: 14.04.2021 (233,65KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Силвер Ахмед
Дата: 14.04.2021 (243,53KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Ирена Петрова
Дата: 14.04.2021 (235,50KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Татяна Петрова
Дата: 14.04.2021 (254,51KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Маринела Джорлова
Дата: 14.04.2021 (240,18KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Даниела Колева
Дата: 14.04.2021 (244,11KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Мирослава Борисова
Дата: 14.04.2021 (239,39KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Силвер Ахмед
Дата: 14.04.2021 (1 998,75KB)


pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Ирена Петрова
Дата: 14.04.2021 (1 858,79KB)