phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ на Мая Цветкова
Дата: 25.01.2021 (1 728,14KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 25.01.2021
Дата: 25.01.2021 (211,73KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Мая Цветкова
Дата: 25.01.2021 (208,23KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 26.02.2021 г.
Дата: 05.03.2021 (213,39KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Айлин Мехмед
Дата: 08.04.2021 (223,91KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Айля Шабанова
Дата: 08.04.2021 (228,72KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Биляна Бонева
Дата: 08.04.2021 (227,69KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Божидарка Гълбачева
Дата: 08.04.2021 (240,94KB)


jpg Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ на Венелина Бончева
Дата: 08.04.2021 (237,03KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Галина Димова
Дата: 08.04.2021 (228,17KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Дияна Иванова
Дата: 08.04.2021 (227,72KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Ивайло Иванов
Дата: 08.04.2021 (230,58KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Искра Иванова
Дата: 08.04.2021 (234,95KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Мартина Шишманова
Дата: 08.04.2021 (233,79KB)


pdf Декларация за несъвместимост - Мариела Личева
Дата: 15.06.2021 (442,68KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Свилен Колев
Дата: 08.04.2021 (228,95KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Христо Борисов
Дата: 08.04.2021 (229,85KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Христо Радев
Дата: 08.04.2021 (225,50KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Христо Ябанозов
Дата: 08.04.2021 (231,63KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 08.04.2021 г.
Дата: 08.04.2021 (218,51KB)