phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК - РАЗГРАД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Дата: 06.01.2022 (159,04KB)


Айдън Хюсеин Арабаджи-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (317,56KB)


Емилия Светлозарова Симеонова-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (312,09KB)


Симеон Панов Изворов-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (313,95KB)


pdf Снежана Пенева Иванова-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (123,57KB)


Юксел Басри Ереджеб-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (277,15KB)


Д-р Николинка Ангелова Кулева-Янкова-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (306,79KB)


pdf Елена Йорданова Ангелова-Генева
Дата: 15.04.2021 (115,87KB)


Бейхан Хамид Хюсеин-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (298,77KB)


Деяна КириловаТодорова-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (306,83KB)


Д-р Латинка Младенова Георгиева-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (310,80KB)


Зюлфие Алиосманова Исмаил-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (305,68KB)


Йовка Цветанова Енчева-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (299,70KB)


Лъчезар Андреев Лазаров-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (305,14KB)


pdf Ралица Стефанова Костова-Цветанова-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (121,96KB)


Севинч Хюсеин Мехмед-Мухарям-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (301,84KB)


Силвена Николаева Дочева-несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (267,35KB)


pdf Силвена Дочева
Дата: 26.04.2021 (369,32KB)


pdf Айдън Хюсеин Арабаджи
Дата: 26.04.2021 (370,73KB)


pdf Бейхан Хамид Хюсеин
Дата: 26.04.2021 (369,79KB)