phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в администрацията на РЗОК-Пловдив към 13.12.2021 г.
Дата: 13.12.2021 (616,02KB)


pdf Весела Петрова Кавлакова-Назарова-декларация за несъвместимост
Дата: 06.01.2021 (553,36KB)


pdf Любка Стоянова Михова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.03.2021 (510,39KB)


pdf Любка Стоянова Михова
Дата: 16.03.2021 (1 267,49KB)


pdf Весела Петрова Кавлакова-Назарова
Дата: 06.01.2021 (1 331,26KB)


pdf Маргарита Георгиева Димитрашкова-Георгиева- декларация за несъвместимост
Дата: 20.01.2021 (515,73KB)


pdf Маргарита Георгиева Димитрашкова-Георгиева
Дата: 20.01.2021 (1 341,37KB)


pdf Радослав Пенков Лазаров
Дата: 04.03.2021 (1 424,63KB)


pdf Радослав Пенков Лазаров-декларация за несъвместимост
Дата: 04.03.2021 (570,64KB)


pdf Полина Миленова Сариева - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (88,52KB)


pdf Полина Миленова Сариева
Дата: 15.04.2021 (259,40KB)


pdf Светослава Иванова Маринова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (92,41KB)


pdf Светослава Иванова Маринова
Дата: 15.04.2021 (284,86KB)


pdf Бойко Димитров Иванов - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (100,34KB)


pdf Бойко Димитров Иванов
Дата: 15.04.2021 (280,12KB)


pdf Васко Живков Томов - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (87,97KB)


pdf Васко Живков Томов
Дата: 15.04.2021 (270,78KB)


pdf Марина Пенева Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (87,26KB)


pdf Марина Пенева Димитрова
Дата: 15.04.2021 (251,17KB)


pdf Румен Калоферов Николов - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (93,57KB)