phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Ирена Герашка - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (387,25KB)


pdf Мая Мичева декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 07.05.2021 (25,85KB)


pdf Ирена Борисова- декларация по чл.35, ал.1 ,т.4
Дата: 31.05.2021 (409,14KB)


pdf Ваня Спасова - декларация по чл. 35, ал. 1 .pdf
Дата: 16.09.2021 (1 012,91KB)


pdf Ваня Спасова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 16.09.2021 (333,32KB)


pdf Илиян Колев - декларация по чл. 35, ал. 1.pdf
Дата: 16.09.2021 (974,23KB)


pdf Илиян Колев - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 16.09.2021 (318,16KB)


pdf Върбинка Ангелова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 .pdf
Дата: 16.11.2021 (73,48KB)


pdf Върбинка Ангелова- декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 16.11.2021 (446,28KB)


pdf Христина Кръстева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 14.12.2021 (249,53KB)


pdf Христина Кръстева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2.pdf
Дата: 14.12.2021 (745,04KB)


pdf Дилян Бенов - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 14.12.2021 (231,01KB)


pdf Дилян Бенов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2.pdf
Дата: 14.12.2021 (724,72KB)


pdf Мая Мичева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 14.12.2021 (210,04KB)


pdf Мая Мичева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2.pdf
Дата: 14.12.2021 (748,07KB)


pdf Мария Атанасова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 14.12.2021 (322,07KB)


pdf Мария Атанасова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 14.12.2021 (1 003,49KB)


pdf Мадлена Николова-Петрова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 21.12.2021 (319,76KB)


pdf Мадлена Николова-Петрова - декларация по чл.35, ал.1, т.2.pdf
Дата: 21.12.2021 (1 011,12KB)