phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Мая Мичева - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (250,68KB)


pdf Мая Петрова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (111,36KB)


pdf Мая Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (395,91KB)


pdf Светла Генчева - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (103,82KB)


pdf Светла Генчева - декларация по чл. 35. ал.1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (240,82KB)


pdf Станислав Милчев - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (396,32KB)


pdf Станислав Милчев - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (110,89KB)


pdf Гергана Караджова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (108,77KB)


pdf Гергана Караджова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (419,49KB)


pdf Царинка Богословова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (100,48KB)


pdf Царинка Богословова - декларация по чл. 35. ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (402,14KB)


pdf Мартин Хинтоларски - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (101,99KB)


pdf Мартин Хинтоларски - декларация по чл. 35. ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (398,22KB)


pdf Анна Тодорова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (102,28KB)


pdf Анна Тодорова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 26.04.2021 (399,67KB)


pdf Нели Чолакова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (107,39KB)


pdf Нели Чолакова - декларация по чл.35 , ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 26.04.2021 (392,52KB)


pdf Наталия Георгиева - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (108,36KB)


pdf Наталия Георгиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (399,18KB)


pdf Цветелина Карчовска-Кирова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (107,92KB)