phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Сашо Семков - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 21.04.2021 (396,06KB)


pdf Сашо Семков - декларация по чл. 35 , ал. 1, т. 4.pdf
Дата: 21.04.2021 (476,86KB)


pdf Цветан Цветанов - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 21.04.2021 (99,32KB)


pdf Цветан Цветанов - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 21.04.2021 (413,21KB)


pdf Цветан Цветанов - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 .pdf
Дата: 21.04.2021 (486,45KB)


pdf Спасимира Атанасова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 21.04.2021 (105,42KB)


pdf Спасимира Атанасова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 21.04.2021 (409,55KB)


pdf Володя Макавеев - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 21.04.2021 (98,61KB)


pdf Володя Макавеев - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 21.04.2021 (397,16KB)


pdf Анастасия Петкова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 26.04.2021 (103,60KB)


pdf Анастасия Петкова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 26.04.2021 (388,73KB)


pdf Росица Иванова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 26.04.2021 (102,82KB)


pdf Росица Иванова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (384,30KB)


pdf Юлия Атанасова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (111,88KB)


pdf Юлия Атанасова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 26.04.2021 (396,30KB)


pdf Радослав Лаков - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (93,68KB)


pdf Радослав Лаков - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 26.04.2021 (393,63KB)


pdf Поля Тодорова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (108,12KB)


pdf Поля Тодорова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 26.04.2021 (390,87KB)


pdf Мая Мичева - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 26.04.2021 (98,70KB)